Równowaga budżetu i obniżenie długu kluczem do poprawy ratingu Polski - Moody's
POLECANE KANAŁY: Poznaj naszą ofertę

Równowaga budżetu i obniżenie długu kluczem do poprawy ratingu Polski - Moody's

Wyeliminowanie deficytu strukturalnego oraz trwałe obniżenie relacji długu do PKB są kluczowe dla podniesienia polskiego ratingu - ocenia agencja Moody's. Inny istotny czynnik to poprawa nierównowag zewnętrznych. Presja na obniżenie ratingu mogłaby się pojawić w wypadku oddalenia się od celów konsolidacji fiskalnej.
"Moody's rozważyłby podniesienie polskiego długoterminowego ratingu, gdyby rząd był w stanie wyeliminować strukturalny deficyt budżetowy i trwale obniżyć relację długu do PKB. Presja na podniesienie ratingu może wynikać również z obniżenia ryzyk zewnętrznych poprzez trwałe ograniczenie deficytu obrotów bieżących i wzmocnienie zewnętrznych finansów w średnim terminie" - napisano w komunikacie opublikowanym w poniedziałek wieczorem.

"Presja na obniżenie ratingu mogłaby się pojawić, gdyby rząd znacząco oddalił się od celów konsolidacji, co doprowadziłoby do dalszego pogorszenia dynamiki długu. Co więcej, Moody's niekorzystnie postrzegałby istotne wzrosty zewnętrznych i finansowych słabości lub osłabienie perspektyw potencjalnego wzrostu" - dodano.

Moody's zaznacza, że raport jest corocznym podsumowaniem dla rynków i nie oznacza akcji ratingowej.

Rating polskich papierów rządowych w agencji Moody's to A2 ze stabilną perspektywą.

"Moody's ocenia, że do mocnych stron Polski zalicza się prężny wzrost gospodarczy, wspierany przez duży rynek krajowy. Co więcej, wzrost gospodarki w 2014 r. nabierze tempa (do 2,5 proc.) dzięki ożywieniu popytu krajowego, który z kolei powinien zwiększyć dochody fiskalne i wesprzeć rządową strategię konsolidacji" - napisano w komunikacie.

"Rating również wspierają zdrowy, zyskowny i dobrze dokapitalizowany sektor bankowy oraz łatwy dostęp rządu do finansowania zarówno ze źródeł krajowych, jak i zagranicznych, oraz umiarkowany poziom długu, na który Polska może sobie pozwolić" - dodano.

W ocenie Moody's wyzwania stojące przed Polską to m.in. dalsza konsolidacja fiskalna w warunkach wolniejszego wzrostu. Agencja ocenia, że ryzyka zewnętrzne są częściowo ograniczane przez płynny kurs walutowy oraz dostęp do elastycznej linii kredytowej MFW.

"Moody's wierzy, że zapewnienie stabilności finansów publicznych pozostaje celem władz, pomimo obecnego słabego, choć polepszającego się otoczenia makroekonomicznego" - napisano w komunikacie.logo_2 Kontakt

Raporty, wyniki finansowe, akcje, obligacje, umowy, konferencje, analizy, komentarze... Masz dla nas ciekawą informację dotyczącą rynku kapitałowego?
Napisz redakcja@infostrefa.com
lub zadzwoń 22 509 29 50

  • logo1
  • logo2
  • logo3