POLECANE KANAŁY: Poznaj naszą ofertę

Jak kształtuje się WIG-Informatyka w 2016 roku

Notowania Warszawskiego Indeksu Giełdowego można obserwować z różnych perspektyw. Inwestorzy są w stanie śledzić każdą spółkę z osobna, giełdę jako całość, czy też poszczególne branże. Taki sposób obserwacji niejednokrotnie ułatwia podjęcie decyzji co do danej branży, czy też przedsiębiorstwa.
Mateusz Szczygieł
KN FLOW Bankowość & Inwestycje działające przy Instytucie Badań i Analiz Finansowych WSIiZ w Rzeszowie
Patrząc na trzydzieści największych przedsiębiorstw wchodzących w skład WIG, czyli tzw. indeks WIG30 można odnieść wrażenie, że korzystniejszą i bezpieczniejszą alternatywą byłoby założenie lokaty w banku. Od początku roku indeks ten dał zarobić inwestorom jedynie 0,08%. Biorąc pod uwagę premię za ryzyko, jaką chcieliby otrzymywać inwestorzy to wypracowany zysk jest wartością znikomą, która w żaden sposób nie rekompensuje kosztu alternatywnego. Abstrahując od polskich gigantów można równie dobrze spojrzeć na szeroki indeks WIG, który prezentuje się już nieco lepiej. Od początku roku zanotował on wzrost w wysokości 4,34% i choć nie jest to wartość satysfakcjonująca, to pomiędzy wieloma przedsiębiorstwami można było znaleźć branże wysoce dochodowe. Całość uwagi powinna zostać zwrócona na notowania sektora informatycznego, czyli WIG-Informatyka oraz surowcowego tzw. WIG-Surowce. Ja zajmę się tym pierwszym. Indeks ten zyskał od początku 2016 roku aż 28,74%. Konkurować z nim może jedynie wcześniej wspomniany WIG-Surowce, który nieco dystansuje przedsiębiorstwa informatyczne. Od początku roku jego wzrost wyniósł 46,53%. Jak widać spółki branży informatycznej są pozytywnie ocenianie przez inwestorów, sektor ten zajmuje drugą pozycję zaraz po WIG-Surowce. W jego skład wchodzi 28 spółek. Najwyższą stopą zwrotu od początku roku może pochwalić się LSI Software, które dało inwestorom zarobić aż 104,66%. Na drugim końcu znajduje się Sygnity, które straciło 32,79%. Spośród całego indeksu zdecydowaną przewagę mają spółki wzrostowe, których od początku roku jest aż 20. Jedynie 8 przedsiębiorstw nie radzi sobie do tej pory najlepiej. Inwestorzy na inwestycji w nie mogli stracić średnio 18,9%. Trzeba byłoby być jednak wielkim pechowcem, aby spośród 28 spółek zakupić akcję ośmiu, które przynoszą do tej pory straty. Należy jednocześnie uważać na kształtowanie się cen spółek branży informatycznej. W pewnym momencie mogą one bowiem zostać uznane za przewartościowane, co doprowadzi do wyprzedaży, a w rezultacie do spadku cen akcji.


-->