Mamy coraz bardziej zrównoważony handel zagraniczny
POLECANE KANAŁY: Poznaj naszą ofertę

Mamy coraz bardziej zrównoważony handel zagraniczny

Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że od stycznia do października za granicę sprzedaliśmy towary za blisko 533 miliardy złotych, w tym czasie kupiliśmy za niespełna 537 miliardów złotych. Oznacza to, że w porównaniu z tym samym okresem roku 2012 eksport zwiększył się o 4,9%, a import zmniejszył się o 0,9%. Ujemne saldo ukształtowało się na poziomie 4,8 mld zł (w analogicznym okresie ub. roku minus 34,7 mld zł).
Ujemne salda odnotowano z krajami rozwijającymi się i z krajami Europy Środkowo-Wschodniej. Dodatnie uzyskano w obrotach z krajami rozwiniętymi.

Zmniejsza się udział w wymianie handlowej z Polską naszego najważniejszego partnera - Niemiec. Jak informuje GUS, udział tego kraju w eksporcie był niższy niż w analogicznym okresie 2012 roku o 0,4 punktu procentowego i wyniósł 25,0%, a w imporcie obniżył się o 0,1 punktu procentowego i stanowił 21,5%.

Od stycznia do października . wśród głównych partnerów handlowych Polski odnotowano wzrost eksportu w skali roku do Szwecji, na Słowację, Ukrainę, do Rosji, Niemiec, W. Brytanii, Czech oraz Francji, a importu - ze Stanów Zjednoczonych, W. Brytanii, z Chin oraz Belgii. Natomiast spadek eksportu odnotowano w obrotach z Holandią i Włochami, a importu - z Rosją, Francją, Włochami, Holandią, Czechami oraz Niemcami.

Obroty z pierwszą dziesiątką naszych partnerów handlowych stanowiły 65,1% eksportu i 67,4% importu ogółem.logo_2 Kontakt

Raporty, wyniki finansowe, akcje, obligacje, umowy, konferencje, analizy, komentarze... Masz dla nas ciekawą informację dotyczącą rynku kapitałowego?
Napisz redakcja@infostrefa.com
lub zadzwoń 22 509 29 50

  • logo1
  • logo2
  • logo3