INVESTEKO zadebiutuje na NewConnect
POLECANE KANAŁY: Poznaj naszą ofertę

INVESTEKO zadebiutuje na NewConnect

Giełda Papierów Wartościowych wprowadziła akcje spółki do obrotu na rynku NewConnect. Debiut odbędzie się we wtorek, 28 października 2014 r.
Do obrotu trafi 1.140.000 akcji serii B, C i E. Na przełomie I i II kwartału 2014 r. spółka przeprowadziła emisję prywatną 600 tys. akcji serii E po cenie 2,50 zł za jedną akcję. Łączne wpływy z emisji akcji serii E wyniosły 1,5 mln zł. Środki zostały przeznaczone na realizację projektu LIFE COGENERATION PL, w ramach którego powstaje demonstracyjna instalacja technologii do zagospodarowania energetycznego odpadów komunalnych i osadów ściekowych, wykorzystująca proces zgazowania do produkcji energii elektrycznej i cieplnej w kogeneracji.

Katowicka spółka prowadzi działalność doradczą i projektową w obszarze ochrony środowiska oraz gospodarki odpadami. Oferuje także eko-outsourcing, polegający na przejęciu obowiązków i odpowiedzialności z zakresu ochrony środowiska spoczywającej na przedsiębiorcach oraz usługi badawczo-pomiarowe emisji hałasu i zanieczyszczeń. INVESTEKO utworzyło również dział B+R zajmujący się wdrożeniem innowacyjnej technologii zagospodarowania energetycznego odpadów.

- Dla naszej firmy jest to prawdziwe święto, tym bardziej, że debiut zbiega się z piętnastoleciem naszej działalności - mówi Arkadiusz Primus, prezes INVESTEKO. - Co ważne, jest to dla nas sygnał, że to, co robiliśmy do tej pory, robiliśmy dobrze. Debiut będzie pozytywny uderzeniem dla dynamicznego rozwoju spółki, jaki ma miejsce już od dłuższego czasu. Wierzymy, że wejście na NewConnect pozwoli nam jeszcze zwiększyć tę dynamikę. Bez wątpienia będzie to pozytywny sygnał dla naszych obecnych oraz potencjalnych inwestorów - kontynuuje.

Projekt LIFE COGENERATION PL, którego łączy budżet opiewa na 3,83 mln euro, uzyskał dofinansowanie w ramach konkursu LIFE+, jedynego unijnego instrumentu finansowego poświęconego wyłącznie ochronie środowiska. Jest to największy w historii polskiego udziału w programie LIFE+ wniosek realizowany przez podmiot prywatny. Łączny poziom dofinansowania ze środków Komisji Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wynosi 93,15%, co daje kwotę 3,33 mln euro.

W 2013 r. INVESTEKO wypracowało 3,43 mln zł przychodów ze sprzedaży, 0,96 mln zł zysku z działalności operacyjnej i 0,72 mln zł zysku netto. Prognoza zamieszczona w dokumencie informacyjnym spółki przewiduje zakończenie 2014 r. z przychodami ze sprzedaży w wysokości 3,75 mln zł, zyskiem operacyjnym na poziomie 1,23 mln zł i zyskiem netto równym 0,89 mln zł. Autoryzowanym doradcą Spółki jest INC S.A.


logo_2 Kontakt

Raporty, wyniki finansowe, akcje, obligacje, umowy, konferencje, analizy, komentarze... Masz dla nas ciekawą informację dotyczącą rynku kapitałowego?
Napisz redakcja@infostrefa.com
lub zadzwoń 22 509 29 50

  • logo1
  • logo2
  • logo3