POLECANE KANAŁY: Poznaj naszą ofertę

Wypłata odsetek od obligacji serii I

Zarząd Fabryki Konstrukcji Drewnianych S.A. z siedzibą w Paproci (dalej: "Spółka", "Emitent") informuje o terminowej wypłacie za pierwszy okres odsetkowy przypadający na 12 stycznia 2017 r., odsetek od 2 (słownie: dwóch) obligacji serii I
.
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu
"Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku”

Osoby reprezentujące emitenta
  • Waldemar Zieliński Prezes Zarządu