POLECANE KANAŁY: Poznaj naszą ofertę

Raport miesięczny BioMaxima S.A. za grudzień 2016 r.

Zarząd BioMaxima SA, działając w oparciu o postanowienia punktu 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 roku "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect", przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za grudzień 2016 roku: w załączeniu.

Podstawa prawna:
Pkt 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31 marca 2010 roku – „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".


Pliki do pobrania

Osoby reprezentujące emitenta
  • Henryk Lewczuk Prezes Zarządu
  • Piotr Rubaj Wiceprezes Zarządu