POLECANE KANAŁY: Poznaj naszą ofertę

Podpisanie umowy z biegłym rewidentem

Zarząd Spółki WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. (dalej: Emitent) informuje, iż w dniu 17 lutego 2017r. Emitenta zawarł umowę z A-Hajduk. Doradztwo Finansowe Agnieszka Hajduk (wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem ewidencyjnym 3397), której przedmiotem jest o badanie sprawozdania finansowego Emitenta za 2016 rok oraz umowę o badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Emitenta za 2016 rok.

Osoby reprezentujące emitenta
  • Mariusz Muszyński Prezes Zarzadu
  • Elżbieta Boryń Członek Zarządu