POLECANE KANAŁY: Poznaj naszą ofertę

Zmiana terminu publikacji raportu rocznego

Zarząd 2C Partners S.A. („Spółka”) informuje o zmianie terminu publikacji raportu rocznego za rok 2016 z dnia 23 lutego 2017 r. na dzień 02 marca 2017 r. (czwartek).
Pozostałe terminy publikacji raportów okresowych w 2017 r. pozostają bez zmian (EBI 1/2017).
Podstawa prawna: § 6 ust. 14.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące emitenta
  • Łukasz Tylec Prezes Zarządu