POLECANE KANAŁY: Poznaj naszą ofertę

Zmiany w składzie Zarządu w spółce zależnej.

Zarząd ASSETUS S.A. (Emitent) niniejszym informuje, że nastąpiły zmiany w składzie Zarządu w spółce zależnej Emitenta tj. spółce Moderndach Sp. z o.o. z siedzibą w Łochocinie. Ze składu Zarządu w spółce Moderndach Sp. z o.o. uchwałą Rady Nadzorczej spółki Moderndach Sp. z o.o. została odwołana Pani Dorota Mariańska , funkcję Prezesa Zarządu spółki Moderndach Sp. z o.o od 16 lutego 2017r. będzie pełnił Pan Piotr Wiaderek.

Podstawa prawna :

§ 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu; "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect "


Osoby reprezentujące emitenta
  • Piotr Wiaderek Prezes Zarządu