POLECANE KANAŁY: Poznaj naszą ofertę

Zmiany w Radzie Nadzorczej Emitenta

Zarząd spółki BLACK PEARL S.A. informuje o wpłynięciu w dniu dzisiejszym do siedziby Spółki rezygnacji Renaty Śliwińskiej z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej z dniem 13.02.2017 r.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące emitenta
  • Joanna Bensari Prezes Zarządu