POLECANE KANAŁY: Poznaj naszą ofertę

Wykup obligacji

Zarząd GetBack S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) informuje, że w dniu 20 marca 2017 r. Spółka dokonała wykupu obligacji na okaziciela serii F. Wykup nastąpił zgodnie z warunkami emisji.

Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt. 1) Załącznika Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na rynku Catalyst” oraz §5 ust 1 pkt. 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A. „Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów instrumentów dłużnych.”

Osoby reprezentujące emitenta
  • Paweł Trybuchowski Wiceprezes Zarządu
  • Marek Patuła Członek Zarządu