POLECANE KANAŁY: Poznaj naszą ofertę

Carlson Gaudi Investments S.A. - ogłoszenie przerwy w Walnym Zgromadzeniu

Zarząd Spółki CARLSON GAUDI INVESTMENTS S.A. informuje o ogłoszeniu czwartej przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które miało miejsce 27 lutego 2017 roku o godz. 13.00 i wyznaczeniu daty wznowienia obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 9 maja 2017 r., na godz.14:00. Obrady będą kontynuowane w Warszawie w Kancelarii Notarialnej Piotra Pełczyńskiego mieszczącej się przy Al. Niepodległości 217 lok.7.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 6) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku "NewConnect".

Osoby reprezentujące emitenta
  • Aleksander Gruszczyński Prezes Zarządu