POLECANE KANAŁY: Poznaj naszą ofertę

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 18.05.2017 r. wraz z projektami uchwał

Zarząd Spółki niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 18.05.2017 r. o godz. 10:00 w siedzibie Spółki w Poznaniu ul. Chlebowa 22. W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz formularz do głosowania przez pełnomocnika.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1 i 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
Pliki do pobrania

Osoby reprezentujące emitenta
  • Chun-Fu Lin Prezes Zarządu