POLECANE KANAŁY: Poznaj naszą ofertę

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Graphic S.A. w dniu 21 kwietnia 2017 r.

"Zarząd GRAPHIC S.A. informuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 21 kwietnia 2017 roku podjęło uchwały, których treść stanowi załącznik do niniejszego raportu.Podstawa prawna:§ 4 ust. 2 pkt 7) i 9) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Pliki do pobrania

Osoby reprezentujące emitenta
  • Tomasz Mol Prezes Zarządu