POLECANE KANAŁY: Poznaj naszą ofertę

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 21.04.2017 r.

Zarząd Emitenta przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 21 kwietnia 2017 r.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7 oraz pkt 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".
Pliki do pobrania

Osoby reprezentujące emitenta
  • Marek Kołodziejski Prezes Zarządu