POLECANE KANAŁY: Poznaj naszą ofertę

Wniosek o wyznaczenie pierwszego notowania na dzień 26 maja 2017 roku

Zarząd Genomed S.A. podaje do wiadomości, że w dniu dzisiejszym złożył wniosek do Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w sprawie wyznaczenia na 26 maja 2017 roku pierwszego dnia notowania na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii A2 Spółki Genomed S.A.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt 5 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Osoby reprezentujące emitenta
  • Anna Boguszewska-Chachulska Prezes Zarządu
  • Marek Zagulski Członek Zarządu