POLECANE KANAŁY: Poznaj naszą ofertę

Powołanie Członka Zarządu KBJ S.A.

Zarząd KBJ S.A. ("Spółka") informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 30 czerwca 2017 r. powołało na indywidualną pięcioletnią kadencję nowego Członka Zarządu KBJ S.A. Pana Pawła Wiecheckiego.

W związku z powołaniem nowego Członka Zarządu, skład Zarządu KBJ S.A. jest następujący:

1. Artur Jedynak - Prezes Zarządu,
2. Marek Weigt - Członek Zarządu,
3. Łukasz Krotowski - Członek Zarządu,
4. Paweł Wiechecki – Członek Zarządu.

Informacje dotyczące nowego Członka Zarządu.

Paweł Wiechecki ukończył studia magisterskie o specjalizacji Zautomatyzowane Systemy Sterowania na wydziale zarządzania Politechniki Kijowskiej. Jest również absolwentem podyplomowych studiów managerskich organizowanych przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach we współpracy z Akademie fur Fukrungskrafte der Wirtschaft (Akademia Liderów Biznesu) - Bad Harzburg.

Posiada ponad 30-letnie doświadczenie zawodowe, w tym 25 lat w konsultingu związanym z zastosowaniem IT w biznesie. Pracował w największym domach softwarowych w Polsce - CSBI, ComputerLand, Infovide-Matrix i Sygnity. Przez ostatnie kilka lat był partnerem w Infovide-Matrix, gdzie zarządzał i rozwijał biznes związany z ERP. Odpowiadał za realizację jednych z największych projektów z wykorzystaniem technologii SAP w Polsce, m.in. w PGNiG i Ministerstwie Sprawiedliwości.

Od końca 2016 roku w KBJ odpowiada za rozwój biznesu oraz wybrane projekty strategiczne. Pełni też funkcję prezesa ALBIT SOFTWARE Sp. z o.o. - spółki zależnej od KBJ S.A.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Paweł Wiechecki nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członek organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej oraz nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.


Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt. 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące emitenta
  • Artur Jedynak Prezes Zarządu