POLECANE KANAŁY: Poznaj naszą ofertę

Rezygnacja Zarządu i Rady Nadzorczej Vedia SA.

Postawa prawna: Inne uregulowania.

Zarząd (Emitent, Spółka) Vedia SA informuje, że do Spółki wpłynęły dziś, tj. 16.07.2017 r., rezygnacje z pełnionych funkcji Zarządu Emitenta: Prezesa Zarządu oraz Członka Zarządu, jak również Członków Rady Nadzorczej, panów: Tomasza Nowaka, Piotra Nechrebeckiego-Falkiewicza, Witolda Zbicińskiego oraz Jarosława Świderskiego.

Rezygnacje wchodzą w życie i stają się skuteczne 16.07.2017 r. - z chwilą publikacji niniejszego Raportu Bieżącego.

Podstawa Prawna: § 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"


Osoby reprezentujące emitenta
  • Paweł Narożny Prezes Zarządu
  • Marcin Strus Członek Zarządu