POLECANE KANAŁY: Poznaj naszą ofertę

Raport kwartalny BPX S.A. za II kwartał 2017 roku.

Zarząd BPX S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport kwartalny (skonsolidowany i jednostkowy) za II kwartał 2017 roku.Podstawa prawna:

§5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Pliki do pobrania

Osoby reprezentujące emitenta
  • Bogusław Cieślak Prezes Zarządu