POLECANE KANAŁY: Poznaj naszą ofertę

Sprawozdanie finansowe Emitenta za II kwartał 2017 r.

Everest Capital Sp. z o.o. z siedzibą w Śremie (Emitent) niniejszym zgodnie z zapisami pkt 21.3 Warunków Emisji Obligacji serii D oraz E Emitenta przekazuje w załączaniu jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta za II kwartał 2017 r. wraz z raportem niezależnego biegłego rewidenta z weryfikacji tego sprawozdania finansowego.

Podstawa prawna: Inne uregulowania
Pliki do pobrania

Osoby reprezentujące emitenta
  • Andrzej Dworczak Prezes Zarządu