POLECANE KANAŁY: Poznaj naszą ofertę

Powierzenie Członkowi Zarządu funkcji Prezesa Zarządu

Zarząd JWA S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu w dniu 13 września 2017 roku postanowiła powierzyć Panu Andrzejowi Matejko pełniącemu dotychczas funkcję Członka Zarządu stanowisko Prezesa Zarządu Spółki.

Jednocześnie Spółka informuje, że informacje o Panu Andrzeju Matejko, o których mowa w § 10 pkt 20 Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu zostały przekazane przy raporcie bieżącym EBI nr 12/2016 z dnia 23 listopada 2016 r. oraz, że informacje te na dzień przekazanie niniejszej informacji nie uległy zmianie


Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące emitenta
  • Andrzej Matejko Prezes Zarządu