POLECANE KANAŁY: Poznaj naszą ofertę

Raport miesięczny Stopklatka S.A. za sierpień 2017 r.

Zarząd Stopklatka S.A. ("Spółka") niniejszym przekazuje raport miesięczny Spółki za sierpień 2017 r.

Podstawa prawna:

Pkt. 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. "Dobre Praktyki Spółek notowanych na NewConnect".
Pliki do pobrania

Osoby reprezentujące emitenta
  • Bogusław Kisielewski Prezes Zarządu
  • Agnieszka Sadowska Członek Zarządu