POLECANE KANAŁY: Poznaj naszą ofertę

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 09.11.2017 r.

Zarząd Spółki Surfland Systemy Komputerowe S.A. z siedzibą we Wrocławiu niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 9 listopada 2017 roku o godz. 11.00 w siedzibie spółki przy ul. Braniborskiej 44-52 we Wrocławiu.

W załączeniu: pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał, wzór pełnomocnictwa na Walne Zgromadzenie, formularz głosowania przez pełnomocnika.

PODSTAWA PRAWNA: § 4 ust.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Pliki do pobrania

Osoby reprezentujące emitenta
  • Bogusław Bartoń Prezes Zarządu