POLECANE KANAŁY: Poznaj naszą ofertę

Odpowiedź Akcjonariusza

Zarząd Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (zwana dalej „Spółka”) informuje niniejszym, iż w dniu 12 października 2017 r. wpłynęła do Spółki odpowiedź od Pana Klaudiusza Sytka – Akcjonariusza Spółki – na pismo Spółki z dnia 11 października 2017r, o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 92/2017 z dnia 12 października 2017 r. W odpowiedzi Pan Klaudiusz Sytek oświadczył, że nie dokonywał żadnych operacji na akcjach Spółki, oprócz operacji zakupu 1 759 980 sztuk akcji Aforti Holding S.A. dokonanej w dniu 31 marca 2017 r., o której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 21/2017 z dnia 3 kwietnia 2017r. Ilość akcji, jakie posiada Pan Klaudiusz Sytek na dzień 12 października 2017 r. wynosi 6 556 216 sztuk. Na potwierdzenie stanu posiadania akcji Spółki Pan Klaudiusz Sytek załączył raport z rachunku maklerskiego aktualny na dzień 12 października 2017 r.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne
Pliki do pobrania

Osoby reprezentujące emitenta
  • Klaudiusz Sytek Prezes Zarządu