POLECANE KANAŁY: Poznaj naszą ofertę

Odpowiedź Akcjonariusza

Zarząd Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (zwana dalej „Spółka”) informuje niniejszym, iż w dniu 12 października 2017 r. wpłynęła do Spółki odpowiedź od Pani Kamilli Sytek-Skoniecznej, Akcjonariusza Spółki, na pismo Spółki z dnia 11 października 2017 r., o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 92/2017 z dnia 12 października 2017 r. W odpowiedzi Pani Kamilla Sytek-Skonieczna oświadczyła, że nie dokonywała w ostatnim czasie żadnych operacji na akcjach Spółki. Ilość akcji, jakie posiada Pani Kamilla Sytek-Skonieczna na dzień 12 października 2017 r. wynosi 503 907 sztuk. Na potwierdzenie stanu posiadania akcji Spółki Pani Kamilla Sytek-Skonieczna załączyła raport z rachunku maklerskiego aktualny na dzień 12 października 2017r.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne
Pliki do pobrania

Osoby reprezentujące emitenta
  • Klaudiusz Sytek Prezes Zarządu