POLECANE KANAŁY: Poznaj naszą ofertę

Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 12 października 2017 r.

Zarząd Tower Investments S.A. („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 12 października 2017 roku.
Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż NWZ nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad.
Ponadto Zarząd Emitenta informuje, że do protokołu obrad NWZ nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje:
1. Treść uchwał podjętych na NWZ 12 października 2017 r.


Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt. 7) – 9) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


Pliki do pobrania

Osoby reprezentujące emitenta
  • BARTOSZ KAZIMIERCZUK PREZES ZARZĄDU