POLECANE KANAŁY: Poznaj naszą ofertę

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 11 października 2017 r.

Zarząd Spółki Internet Union S.A. ("Emitent", "Spółka") niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się dnia 11 października 2017 roku w siedzibie Spółki.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad. Do żadnej z uchwał objętych protokołem z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7-9 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect
Pliki do pobrania

Osoby reprezentujące emitenta
  • Paweł Dobosz Prezes Zarządu