POLECANE KANAŁY: Poznaj naszą ofertę

Zmiana animatora akcji

Zarząd Grupa Jaguar S.A. (Emitent, Spółka), działając na podstawie §89 ust. 1 Regulaminu Giełdy informuje, że powziął informację o podpisaniu umowy na pełnienie funkcji animatora akcji Emitenta na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z Domem Maklerskim BDM S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej w miejsce dotychczasowego animatora DM PKO BP SA.

Umowa wejdzie w życie 2 listopada 2017 r.

Jednocześnie Zarząd wskazuje, że notowania akcjami Emitenta zostały zawieszone zgodnie z postanowieniami Uchwały Nr 954/2017 Zarządu Giełdy z dnia 16 sierpnia 2017 roku, w związku z nieprzekazaniem w trybie i na warunkach obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu raportu kwartalnego za II kwartał 2017 roku
Zawieszenie obrotu akcjami Spółki, o którym mowa powyżej, obowiązuje do końca dnia obrotu następującego po dniu, w którym Emitent w trybie i na warunkach obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu przekaże do publicznej wiadomości raport kwartalny za II kwartał.

Emitent określił w RB nr 19/2017 termin opublikowania raportu kwartalnego za II kwartał 2017 roku na dzień 31 października 2017 roku.

Podstawa prawna: Załącznik nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Osoby reprezentujące emitenta
  • Robert Betka Prezes Zarządu
  • Jacek Wieczorkowski Członek Zarządu