POLECANE KANAŁY: Poznaj naszą ofertę

treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy PIK S.A.

Zarząd Spółki Pik s.a. w załączeniu przekazuje treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 13 października 2017 r. Nie zgłoszono sprzeciwu do protokołu w odniesieniu do żadnej uchwały.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7-9 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Pliki do pobrania

Osoby reprezentujące emitenta
  • Paweł Żurowski Prezes Zarządu