POLECANE KANAŁY: Poznaj naszą ofertę

odwołanie członków Rady Nadzorczej

Zarząd PIK S.A. informuje, że w dniu 13 października 2017 r., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę :
- 3/2017 w sprawie odwołania Pani Barbary Sielickiej z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki,
- 4/2017 w sprawie odwołania Pana Sławomira Wójcika z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki,
- 5/2017 w sprawie odwołania Pana Piotra Szczecińskiego z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki,
- 6/2017 w sprawie odwołania Pani Jolanty Grażyny Szurko z funkcji Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki,

Podstawa Prawna: § 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Osoby reprezentujące emitenta
  • Paweł Żurowski Prezes Zarządu