POLECANE KANAŁY: Poznaj naszą ofertę

Postanowienie o wpisie zastawu do rejestru zastawów

W nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 28/2017 dotyczącego podpisania z Bankiem BZ WBK S.A. umowy kredytu rewolwingowego do kwoty 5 mln zł, Zarząd SMS Kredyt Holding S.A. ("Emitent", „Spółka”) w dniu 13 października 2017 roku powziął informację o dokonaniu w dniu 5 października 2017 roku przez właściwy sąd rejonowy wpisu do rejestru zastawów zastawu na wierzytelnościach z umowy rachunku bankowego prowadzonego na rzecz spółki zależnej od Emitenta SMS Kredyt Sp. z o.o.
Jednocześnie Emitent informuje, iż aktualnie oczekuje na ustanowienie ostatniego z umownych zabezpieczeń ww. kredytu rewolwingowego w postaci zastawu rejestrowego na Certyfikatach Inwestycyjnych należących do Emitenta o łącznej wartości nie niższej niż 8 mln zł.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR

Osoby reprezentujące emitenta
  • Michał Stanioch Prezes Zarządu