POLECANE KANAŁY: Poznaj naszą ofertę

powołanie Członków Rady Nadzorczej Spółki

Zarząd PIK S.A. informuje, że w dniu 13 październiak 2017 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, podjęło uchwały w sprawie powołania Pana Adriana Roberta Moska, Pana Wojciecha Hoffmanna, Pana Mateusza Krzysztofa Gorzelaka, Pana Adama Marka Łanoszka oraz Pana Michała Wiktora Mróz na wspólną 5 letnią kadencję.

Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu życiorysy oraz oświadczenia wszystkich Członków Rady Nadzorczej Emitenta.
Pliki do pobrania

Osoby reprezentujące emitenta
  • Paweł Żurowski Prezes Zarządu