POLECANE KANAŁY: Poznaj naszą ofertę

Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej nowej kadencji

Zarząd PIK S.A. dalej "Emitent", "Spółka" informuje, że na posiedzeniu Rady Nadzorczej, w dniu dzisiejszym tj. 13 października 2017r. Rada Nadzorcza Spółki, w składzie wyznaczonym mocą uchwał podjętych w dniu 13 października 2017r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ukonstytuowała się w następujący sposób:
Wojciech Hoffmann- Przewodniczący Rady Nadzorczej
Adrian Robert Moska - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Michał Wiktor Mróz - Członek Rady Nadzorczej
Mateusz Krzysztof Grzelak - Członek Rady Nadzorczej
Adam Marek Łanoszka - Członek Rady Nadzorczej

Podstawa prawna: § 3 ust.1 pkt 7) Załącznika nr 3, oraz § 10 pkt. 20) Załącznika nr 1 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Osoby reprezentujące emitenta
  • Paweł Żurowski Prezes Zarządu