POLECANE KANAŁY: Poznaj naszą ofertę

Korekta raportu - Informacja dla akcjonariuszy - wprowadzenie części akcji serii D do obrotu HETAN TECHNOLOGIES SPÓŁKA AKCYJNA

Zarząd HETAN TECHNOLOGIES S.A. w Warszawie niniejszym informuje, że dokonuje korekty raportu bieżącego EBI nr 21/2017 z dnia 19.10.2017r.
Zarząd Emitenta informuje, że w treści załącznika zawierającego opis procedury na skutek omyłki pisarskiej w punkcie 12 Emitent podał datę do której powinny zostać zablokowane akcje Spółki, które będą objęte wnioskiem o wprowadzenie do obrotu wskazując dzień 28.02.2017r. , prawidłową datą powinno być 28.02.2018r.
W załączeniu Emitent przekazuje skorygowaną treść załącznika do raportu bieżącego EBI nr 21/2017 z dnia 19.10.2017r.

Podstawa Prawna:
§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".
Pliki do pobrania

Osoby reprezentujące emitenta
  • Mateusz Kierzkowski Prezes Zarządu