POLECANE KANAŁY: Poznaj naszą ofertę

Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego - korekta

Zarząd Electroceramics S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”), informuje, iż w raporcie bieżącym nr 14/2017 z dnia 23 października nie załączono omyłkowo jednolitego tekst Statutu Spółki uwzględniającego podwyższenie kapitału zakładowego Spółki.

Niniejszą korektą raportu 14/2017 Emitent przesyła się do publicznej wiadomości jednolity tekst Statutu Spółki.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.
Pliki do pobrania

Osoby reprezentujące emitenta
  • Piotr Niespodziewański Prezes Zarządu