POLECANE KANAŁY: Poznaj naszą ofertę

rozpoczęcie stosowania zasady II.Z.8 ze zbioru DPSN 2016

Zarząd Spółki informuje, że rozpoczęcie stosowania zasady II.Z.8 wynika z faktu powołania Komitetu Audytu Rady Nadzorczej i wskazania osoby, która będzie pełnić funkcję Przewodniczący Komitetu Audytu. Wcześniej Spółka uznała, iż zasada II.Z.8 nie dotyczy Spółki, albowiem zadania komitetu audytu pełniła Rada Nadzorcza Spółki i Spółka nie była w stanie w sposób jednoznaczny ocenić, czy Przewodniczącego Rady Nadzorczej należy jednocześnie uznać za przewodniczącego komitetu audytu.
Obecny Przewodniczący Komitetu Audytu p. Przemysław Schmidt spełnia kryteria niezależności wskazane w zasadzie II.Z.4.

Osoby reprezentujące emitenta
  • Magdalena Bartoś Członek Zarządu
  • Sebastian Kuciński Prokurent