POLECANE KANAŁY: Poznaj naszą ofertę

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dnia 23 października 2017 r.

Zarząd MATRX Pharmaceuticals S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej „Spółka”) w załączeniu przekazuje treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dnia 23 października 2017 r.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odstąpiło od rozpatrzenia pkt. 5 lit. g planowanego porządku obrad, w trakcie obrad nie zgłoszono sprzeciwów do protokołu, a uchwały od 9 do 14 w przedmiocie udzielenia absolutorium organom Spółki nie zostały podjęte.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt. 7-9 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
Pliki do pobrania

Osoby reprezentujące emitenta
  • Marcin Kąkolecki Prezes Zarządu