POLECANE KANAŁY: Poznaj naszą ofertę

Jednostkowy raport kwartalny za III kwartał 2017 roku

Emitent przekazuje w załączniku raport okresowy za III kwartał 2017 roku.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect'.
Pliki do pobrania

Osoby reprezentujące emitenta
  • Marcin Nastarowicz Prezes Zarządu