POLECANE KANAŁY: Poznaj naszą ofertę

Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2017 r.

Zarząd HFT Group S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje do publicznej wiadomości skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2017 r. zawierający dane jednostkowe.
Załączniki:
1. Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2017 r.

Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Pliki do pobrania

Osoby reprezentujące emitenta
  • Karolina Marciniak Prezes Zarządu