POLECANE KANAŁY: Poznaj naszą ofertę

Raport okresowy za III kwartał 2017 roku.

Zarząd Spółki ELQ S.A. z siedzibą we Wrocławiu niniejszym przekazuje w załączeniu skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2017 roku.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.
Pliki do pobrania

Osoby reprezentujące emitenta
  • Marcin Sołtysiak Prezes Zarządu