POLECANE KANAŁY: Poznaj naszą ofertę

Ogłoszenie o zwołaniu WZA Art New media S.A. na 27 grudnia 2017 r. wraz z projektami uchwał - uzupełnione.

Zarząd Art New media S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść ogłoszenia dotyczącego zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Art New media S.A. na 27 grudnia 2017 r. oraz treść projektów uchwał.
W ogłoszeniu uwzględniono wniosek akcjonariusza o dodanie w porządku obrad rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółki w 2016 r. W porządku obrad dodano punkt 6, zmieniając odpowiednio numerację. Dodano projekt uchwały w powyższej sprawie.
Pliki do pobrania

Osoby reprezentujące emitenta
  • Bilal A. Noor Prezes Zarządu