POLECANE KANAŁY: Poznaj naszą ofertę

Podpisanie umowy z biegłym rewidentem na przeprowadzenie badania sprawozdań finansowych za lata 2017 i 2018.

Zarząd Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim, informuje iż w dniu dzisiejszym podpisał umowę z UHY ECA AUDYT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K. z siedzibą w Krakowie, przy ulicy Moniuszki 50, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 3115, na przeprowadzenie badania sprawozdań finansowych Hydrapres S.A. oraz Grupy Hydrapres za lata 2017 i 2018.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"


Osoby reprezentujące emitenta
  • Anna Zwierzchowska Członek Zarządu
  • Piotr Ciarka Członek Zarządu