POLECANE KANAŁY: Poznaj naszą ofertę

Zawarcie umowy z Autoryzowanym Doradcą

Zarząd Spółki „Ruch” Chorzów Spółka Akcyjna w restrukturyzacji informuje, iż w dniu 6 grudnia 2017 roku została podpisana Umowa o pełnienie funkcji Autoryzowanego Doradcy na rynku NewConnect ze spółką Copernicus Securities Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. Umowa została zawarta na czas nieokreślony i wchodzi w życie z dniem 6 grudnia 2017 roku.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 9 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Osoby reprezentujące emitenta
  • Janusz Paterman Prezes Zarządu
  • Jan Chrapek Wiceprezes Zarządu