POLECANE KANAŁY: Poznaj naszą ofertę

Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk

Na podstawie par. 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna przekazuje raport dotyczący niestosowania zasad szczegółowych zawartych w zbiorze "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016"


Zarząd Banku Pekao S.A. informuje, że częściowo stosuje zasadę szczegółową nr II.Z.7 "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016", zgodnie z którą w zakresie zadań i funkcjonowania komitetów działających w radzie nadzorczej Bank powinien stosować postanowienia Załącznika I do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej).

Zarząd i Rada Nadzorcza

II.Z.7. W zakresie zadań i funkcjonowania komitetów działających w radzie nadzorczej zastosowanie mają postanowienia Załącznika I do Zalecenia Komisji Europejskiej, o którym mowa w zasadzie II.Z.4. W przypadku gdy funkcję komitetu audytu pełni rada nadzorcza, powyższe zasady stosuje się odpowiednio.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Bank Pekao S.A. nie stosuje ww. Zalecenia KE w zakresie składu Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń, z uwagi na konieczność zapewnienia spójnych standardów wynagradzania zarządu i kluczowych menadżerów w ramach grupy.


Pliki do pobrania

Osoby reprezentujące emitenta
  • Michał Krupiński Prezes Zarządu Banku
  • Mateusz Chmielewski Dyrektor Departamentu Prawnego, Departament Prawny