POLECANE KANAŁY: Poznaj naszą ofertę

Terminy przekazywania raportów bieżących w 2018 roku Ekopolu Górnośląskiego Holding SA

Zarząd Spółki Ekopol Górnośląski Holding SA z siedzibą w Piekarach Śląskich podaje do wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w 2018 roku . Przekazywanie raportów kwartalnych i raportu rocznego będzie się odbywało w następujących terminach:
Kwartalne :
1. Raport Kwartalny za I Kwartał 2018 roku 10-05-2018
2. Raport Kwartalny za II Kwartał 2018 roku 10-08-2018
3. Raport kwartalny za III Kwartał 2018 roku 09-11-2018
Raport Roczny :
1. Raport roczny za 2017 rok 11-05-2018
Zarząd informuje ,że ewentualne zmiany dat publikacji raportów okresowych będą przekazywane w formie raportu bieżącego.
§ 6 ust.14.1 załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „ Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.


Osoby reprezentujące emitenta
  • Andrzej Piecuch Prezes Zarządu