POLECANE KANAŁY: Poznaj naszą ofertę

Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Telemedycyna Polska S.A.

Zarząd Spółki Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach („Spółka”) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („NWZ”) w dniu 6 grudnia 2017 r. wraz z określeniem liczby akcji, z których oddano ważne głosy, procentowym udziałem tych akcji w kapitale zakładowym oraz łączną liczbą ważnych głosów, w tym liczbą głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”.

NWZ nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad i podjęło wszystkie uchwały objęte porządkiem obrad.

Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Pliki do pobrania

Osoby reprezentujące emitenta
  • Szymon Bula Prezes Zarządu
  • Łukasz Bula Członek Zarządu