POLECANE KANAŁY: Poznaj naszą ofertę

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pro-Log S.A, które odbyło się w dniu 6 grudnia 2017 roku

Zarząd Pro-Log S.A. z siedzibą w Pruszkowie (dalej: „Emitent”) w załączeniu przekazuje treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia podjętych w dniu 6 grudnia 2017 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta nie odstąpiło od rozpatrzenia jakiegokolwiek punktu porządku obrad. Do żadnej z uchwał objętych protokołem z Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 7, 7a, 8 i 9 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.
Pliki do pobrania

Osoby reprezentujące emitenta
  • Jean Francois Faucher Prezes Zarządu