POLECANE KANAŁY: Poznaj naszą ofertę

Żądanie wprowadzenia zmian w porządku NWZ

Zarząd Spółki Athos Venture Capital S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) w nawiązaniu do raportu EBI nr 12/2017 z dnia 29 grudnia 2017 r. o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia („NWZ”), informuje, że do Emitenta wpłynęło żądanie wprowadzenia zmian w porządku obrad NWZ od akcjonariusza Emitenta posiadającego co najmniej 5% udziału w kapitale zakładowym Emitenta – Joyfix LTD.
Treść żądania wraz z projektem uchwały dotyczącej podwyższenia kapitału zakładowego w ramach subskrypcji prywatnej została przekazana w załączeniu.
Najpóźniej na 18 dni przed NWZ, Zarząd Emitenta przekaże zmieniony porządek obrad, uwzględniający żądania akcjonariuszy.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 3 i 5 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
Pliki do pobrania

Osoby reprezentujące emitenta
  • Cezary Jasiński Prezes Zarządu