POLECANE KANAŁY: Poznaj naszą ofertę

HOTBLOK S.A.- odwołanie NWZ wyznaczonego na dzień 10-01-2018 r.

Zarząd Spółki HOTBLOK S.A. informuje o odwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wyznaczonego na dzień 10 stycznia 2018 r., które zostało zwołane poprzez ogłoszenie opublikowane raportem bieżącym EBI nr 14/2017 z dnia 14 grudnia 2017 r., raportem bieżącym ESPI nr 8/2017 z dnia 14 grudnia 2017 r. oraz poprzez ogłoszenie opublikowane na stronie internetowej Spółki pod adresem www.hotblok.pl. Przyczyną odwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest otrzymanie w dniu wczorajszym z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. informacji o braku rejestracji akcjonariuszy na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta na dzień rejestracji, który przypadał w dniu 25 grudnia 2017 roku.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że niezwłoczne podejmie kroki mające na celu uzupełnienie składu Rady Nadzorczej Spółki poprzez zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, o czym poinformuje w odrębnym raporcie bieżącym.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 6a) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Osoby reprezentujące emitenta
  • Piotr Tyranowski Prezes Zarządu