POLECANE KANAŁY: Poznaj naszą ofertę

Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2018 roku

Zarząd AKCEPT Finance S.A. ("Spółka") podaje do publicznej wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w 2018 roku.

Przekazywanie raportów będzie odbywało się w następujących terminach:

- raport okresowy kwartalny za IV kwartał 2017 r. - 14 luty 2018 roku;
- raport okresowy kwartalny za I kwartał 2018 r. - 14 maj 2018 roku;
- raport okresowy roczny za 2016 r. - 28 maj 2018 roku;
- raport okresowy kwartalny za II kwartał 2018 r. - 14 sierpień 2018 roku;
- raport okresowy kwartalny za III kwartał 2018 r. - 14 listopad 2018 roku.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna:
§ 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"

Osoby reprezentujące emitenta
  • Paweł Barański Prezes Zarządu
  • Monika Tymińska Członek Zarządu